Bileto dává vývojářům k dispozici OSDM Sandbox

Vytvořením otevřeného testovacího prostředí chce Bileto přispět k urychlení inovací v sektoru osobní železniční dopravy.
Vídeň, 4. října 2023 — Česká firma Bileto se sídlem v Praze dnes dává k dispozici nové vývojové prostředí API Sandbox pro standard OSDM. Jedná se o funkční implementaci moderní technologie OSDM (Open Sales and Distribution Model), jež zavádějí do praxe společnosti v železničním sektoru napříč Evropou.
OSDM představuje další vývojový krok v prodeji jízdenek, místenek a propojení mezi železničními dopravci, agregátory a cestovními agenturami. Nový API Sandbox od Bileta se zařazuje mezi hrstku snadno dostupných vývojových nástrojů, díky kterým se technologické firmy, dopravci i nadšenci mohou lépe seznámit s OSDM bez nutnosti pracně budovat vlastní testovací API.
Toto rozhraní nabízí k testování data odpovídající skutečnému modelu rezervací na řadě vlakových linek v Česku, včetně např. rychlíků dopravce Arriva vlaky nebo nové linky Gepard Express z Brna na vídeňské mezinárodní letiště. Firma bude rozsah podporovaných funkcí sandboxu v brzké době dál rozšiřovat.
“Letošní World Passenger Festival ve Vídni je skvělou příležitostí ukázat náš nejnovější počin pro komunitu OSDM. Bileto dlouhodobě podporuje větší otevřenost trhu veřejné dopravy a náš API Sandbox umožňuje komukoliv seznámit se s tímto standardem a začít vyvíjet,“ říká CEO Bileta Josef Petrák. Firma se do vývoje OSDM aktivně zapojuje od jeho počátků a v sprnu 2021 jako vůbec první na světě spustila ostrý provoz OSDM rozhraní, čímž umožnila prodej
místenek na vlaky Arriva v rámci Systému jednotného tarifu OneTicket.
„UIC vítá iniciativu Bileta se zpřístupněním OSDM sandboxu, jakož i jeho stávající řešení na bázi OSDM pro své zákazníky. Díky zavedení OSDM v celém Švédsku, jeho podpoře v plánech CER Railways i mezi IT poskytovateli, jako Bileto, Sqills nebo Turnit, se dnes OSDM stává novým standardem pro distribuci železničních jízdních dokladů,” zhodnotil Vittorio Carta, manažer OSDM and předseda UIC PSG, a Marc Guigon, ředitel UIC pro osobní dopravu.
Nový API Sandbox odpovídá otevřenému standardu OSDM 3.0, který je zároveň schválený Mezinárodní železniční unií UIC jako norma IRS 90918-10 a do budoucna se s ním počítá na celoevropské úrovni. Díky bohatým zkušenostem s prodejem jízdenek a rezervací může Bileto všem zájemcům nabídnout plně připravené vývojové prostředí s okamžitou dostupností. Přístup k API je bezplatný a stačí k němu jednoduchá registrace na osdm.cz; na uživatele se vztahují pouze pravidla pro přiměřené užívání.
Seznam dostupných funkcí sandboxu bude firma postupně rozšiřovat o další možnosti, které již dnes nabízí svým zákazníkům v ostrém provozu. Bileto spravuje produkční rozhraní OSDM od roku 2021, čímž umožňuje bezproblémovou integraci mezi dopravci a správcem státního tarifu. Podílí se rovněž na samotném vývoji standardu a podporuje jeho další rozvoj v univerzální evropské dopravní řešení.
„Zveme naše partnery, vývojáře a všechny příznivce OSDM, aby vyzkoušeli náš sandbox a podělili se s námi o zpětnou vazbu,“ dodává Josef Petrák, který je sám aktivním vývojářem a členem komunity. Zájemci po registraci na osdm.cz obdrží informační balíček s instrukcemi a přístupovými údaji.

Co je OSDM

Open Sales and Distribution Model je společným projektem řady společností v železničním oboru. Jeho cílem je dohnat technologický dluh a propojit trh osobní dopravy na úrovni 21. století. Tento standard doplňuje a nahrazuje stávající řešení, která jsou často desítky let stará a vzájemně nekompatibilní mezi různými dopravci a dodavateli technologií. Díky jednotnému formátu a pravidlům otevírá zcelá nové možnosti kombinování jízdného a vyhledání výhodných nabídek napříč zeměmi a dopravci. To ve výsledku výrazně zjednodušuje distribuci jízdenek, neboť prodejce se nemusí přizpůsobovat každému dopravci zvlášť.
OSDM urychluje vývoj backendu i zákaznických aplikací, což v praxi znamená citelnou úsporu nákladu a zkrácení času potřebného vývoj – v některých případech z několika měsíců na pouhé dny. Představuje budoucnost cestování po evropských železnicích, přičemž počítá i se snadným zapojením dalších druhů dopravy. OSDM se v reálném provozu používá od roku 2021 a standard je dál rozvíjen.

O společnosti Bileto

Bileto vzniklo v roce 2013 jako moderni vyhledávač spojení. Rychle se však vyvinulo v poskytovatele integrovaných all-in-one dopravních řešení pro sektor B2B i B2C. Dnes zajišťuje distribuci jízdenek, rezervace, validaci, e-shopy, mobilní aplikace a vzájemné propojení pro řadu autobusových a železničních dopravců ve střední Evropě. Na vývoji OSDM se podílí od roku 2021, kdy zároveň firma jako první na světě spustila produkční OSDM rozhraní.