Vlakové místenky pro OneTicket: české Bileto jako první v Evropě nasadilo rozhraní nové generace OSDM

Nový standard OSDM má sjednotit současná řešení pro rezervaci míst ve vlacích. Cestujícím nabídne víc možností, dopravcům a prodejcům snadnější řešení vzájemného propojení i nižší náklady na vývoj.

Platforma Bileto nasadila a otestovala zcela nové rezervační rozhraní, které umožňuje jednoduchý prodej místenek v systému OneTicket – Jedna jízdenka. Všem dopravcům využívajícím rezervační systém Bileto se tak od července 2021 otevřela možnost nejen prodávat jízdenky s místenkou přímo přes svůj e-shop, ale také snadno nabízet rezervace sedadel k jízdenkám jednotného tarifu OneTicket. Od prvního dne jsou takto dostupné místenky na rychlíky společnosti ARRIVA vlaky – a to bez ohledu na to, kde zákazník jízdenku či rezervaci pořídí.

Děje se tak díky nové generaci datového rozhraní, známého jako OSDM. To má jednodušeji propojit existující rezervační systémy na železnici.

OSDM neboli Otevřený prodejní a distribuční model (Open Sales and Distribution Model) popisuje jednotný způsob komunikace mezi systémy dopravců a prodejců. Systém, který jízdenky prodává cestujícím, tak má společnou řeč se systémem, který rezervuje sedadla či počítá ceny jízdenek. Na rozdíl od svých předchůdců stojí na moderních technologiích a ze své podstaty není vázán na konkrétního dodavatele nebo licenční poplatky. Standard je vyvíjen od roku 2020 evropskými železničními dopravci sdruženými v železniční unii UIC, do sdružení jsou však zapojeny i soukromé subjekty.

Bileto je vůbec prvním poskytovatelem v Evropě, který OSDM spustil do ostrého provozu jako bránu do svého rezervačního systému. Státní podnik Cendis, který jednotnou jízdenku vytvořil a spravuje, se zároveň stal prvním distributorem, který nové rozhraní využívá k hledání a výdeji místenek – buďto přímo ve svých prodejních kanálech, nebo dále skrze ostatní dopravce na české železnici. OSDM navíc do budoucna umožní nabízet pohodlný výběr místa a další funkce, které cestujícím dosud chyběly.

„Již několik let umožňuje Bileto propojení svého rezervačního systému s externími distributory. Prodej samostatných místenek však znamenal výrazné úpravy stávajícího rozhraní. Na základě zkušeností a námětů od partnerů jsme zvažovali vývoj vlastního standardu, který by nabízel všechny potřebné funkce. Přesně v této době nás zaujal standard OSDM, který dokáže pokrýt veškerý současný i uvažovaný sortiment dopravců využívajících Bileto, a díky své otevřenosti přináší nám i prodejcům úsporu v nákladech na vývoj,“ vysvětluje volbu rozhraní CEO společnosti Josef Petrák.

Hlavní evropští železniční dopravci v současnosti přidávají OSDM do svých systémů, aby mohli nabídnout prodej vlakových jízdenek po celé Evropě skrze jediný společný systém. Těží přitom z toho, že bude stačit nabídnout jediné, dobře známé rozhraní, skrz které se připojí prodejci jízdenek. Prodejci naopak nebudou muset své systémy napojovat pro každého dopravce zvlášť – stejným způsobem půjde zakoupit jízdenky, rezervace i další doplňkové služby u každé z prodávaných společností. Usnadní se také vzájemné propojení rezervačních systémů mezi dopravci samotnými, což umožní prodej úplně nových kombinací jízdenek, a to včetně jiných druhů dopravy, jako jsou autobusové spoje, MHD či městská mikromobilita.

V Česku umožní propojení Bileta a OneTicketu v následujících měsících rozšíření o možnost volby konkrétního místa číselným zadáním či sedadlové mapy. Společnost také prověřuje možnost přidání doplňkových služeb, jako je přeprava kol nebo zavazadel; a také využití rozhraní v pokladních systémech.

Bileto se rovněž zapojilo do pracovní skupiny rozvíjející tento standard a v budoucnosti plánuje jako jeden z prvních dodavatelů nabízet pomocí této technologie prodej rezervací pro autobusy. Rozhraní OSDM je doplňková funkce, kterou může okamžitě začít používat každý dopravce využívající platformu Bileto.

O společnosti Bileto

Bileto je česká technologická firma se sídlem v Praze. Od roku 2015 vyvíjí pokročilý rezervační systém pro dopravce ve veřejné dopravě. Mezi jeho zákazníky patří významní železniční a autobusoví dopravci, kteří díky modernímu řešení získávají nejen online vyhledávač spojů pro svůj web či mobilní aplikaci, ale také kompletní řešení prodeje jízdenek a rezervací přes e-shop, klasické pokladny, on-board aplikaci a API. Samozřejmostí je možnost propojení na externí prodejce, jako je AMSBus, a nově také využití evropského otevřeného standardu OSDM, který ještě více usnadňuje propojení rezervačního inventáře dopravce s potenciálními zákazníky.