Historie

Pravidla soutěže Czechbus 2022

17. 11. 2022 Zveřejnění na stránkách společnosti

19. 11. 2022 Rozšíření platnosti jízdenek na období veletrhu

Vyhlašovatelem soutěže je společnost BTO software technologies s.r.o. se sídlem Revoluční 762/13, 110 05 Praha 1, dále jen “Pořadatel”. Pořadatel je vystavovatelem na veletrhu Czechbus konaném 22. - 24. 11. 2022 na výstavišti PVA Expo Praha na stánku 3B17.

Soutěž bude probíhat 22. - 24. 11. 2022 na stánku Pořadatele.

Účastníkem soutěže je každá osoba ve věku 15 a více let, která není zaměstnancem či spolupracovníkem pořadatele. Aby se daná osoba stala Účastníkem soutěže, musí předložit jízdenku zakoupenou na libovolném e-shopu běžícím na platformě Bileto, která:

  • byla zakoupena na cesty mezi 1. 10. - 24. 11. 2022,
  • platila na cestu, která předchází zúčastnění se v soutěži,
  • nebyla kupujícím stornována, reklamována, ani nijak jinak zneplatněna,
  • kterou v tištěné nebo elektronické podobě předloží na stánku pořadatele,
  • a která dosud nebyla předložená jiným Účastníkem za účelem účasti v Soutěži.

Účastník souhlasí s tím, že existence a platnost jízdenky bude ověřená Pořadatelem v platformě Bileto a její předložení Pořadatelům bude zaevidováno do zvláštního seznamu za účelem zamezení duplicitního předložení shodného dokladu.

Pokud se osoba stane Účastníkem soutěže, obdrží drobný marketingový předmět Pořadatele.

Účastník v rámci soutěže zodpovídá otázku “Jaký je nejdelší spoj, který lze zakoupit přes platformu Bileto?”.

Pořadatel veřejně sdělí správnou odpověď na soutěžní otázku po skončení soutěže.

Pořadatel má právo vyloučit Účastníka, pokud se během zodpovídání dotazu pokusí využít nápovědu jiné osoby či vyhledávat informace v tištěných nebo elektronických zdrojích. Rovněž tak, pokud se dodatečně ukáže, že se stal Účastníkem v rozporu s pravidly.

Účastník se po zodpovězení otázky okamžitě dozví, jestli byla odpověď byla správná a je výhercem. Pokud Účastník správně zodpoví soutěžní otázku, vyhrává cenu v podobně 50 kreditů na nákup libovolné jízdenky či úhradu části její ceny přes e-shop jizdenky.bileto.cz.

Účastník souhlasí, že pro obdržení ceny poskytne své jméno, příjmení a e-mail za výhradním účelem vyhledání, popř. založení nákupního profilu na tomto e-shopu a připsání výherních kreditů.

Výherní kredity budou připsány vyhrávajícím Účastníkům do 30. 11. 2022. Pořadatel nebude výherce o připsání kreditů již informovat. V případě založení nového nákupního profilu e-shop zašle výherci informaci, jak aktivovat přístup do profilu s výherními kredity.

Praha, 19. 11. 2022