Vyhledávač spojení a plánovač cest

Vyhledávací jádro

Součástí platformy Bileto je vyhledávač spojení, který nabízí hledání v jízdních řádech, přestupních spojení, kombinování více druhů dopravy a počítá také pěší přesuny. Součástí algoritmu je plánování cest ode dveří ke dveřím ze zvoleného místa bez volby konkrétní zastávky.

Data & API

Zpracováváme data o jízdních řádech z oficiálnách registrů, datových feedů i přímo poskytnutá dopravci. Vyhledávač lze naplnit libovolným množstvím spojů.
Kromě webového přístupu klientům nabízíme také API přístup pro integraci do vlastních aplikací.

Bileto Jízdní řády

Vyhledávač spojení bileto.cz je ukázkou možností technologií od Bileta. Plánuje cesty ode dveří ke dveřím po celém Česku a částečně také do Polska, Německa, Rakouska a na Slovensko. Místo zadání zastávek je možné volit města, pro které systém sám navrhne TOP zastávky, popř. místa zájmu, kdy vyhledá nejbližší zastávky v okolí.